hibaby

Menestyksen salaisuus?

Menestyksen salaisuus on yksinkertainen:

Harjoittele lujasti kaikkia niitä osa-alueita, joilla voi olla vaikutusta suoritukseesi.

Huipulle pääseminen missä tahansa urheilulajissa edellyttää fyysisten suoritustaitojen lisäksi monien muiden taitojen treenaamista. Esimerkiksi koiraurheilussa treeniohjelmaan kuuluvat ohjaajan lajiosaamisen lisäksi koirankoulutustaidot. Menestyminen huipulla edellyttää myös hyvin treenattuja psyykkisiä taitoja ja kilpailuosaamista.

 

Psyykkinen valmennus urheilusuoritusten sparraajana

Vuodelta 2014 keräämässäni asiakaspalautteessa kaikki vastanneet kokivat hyötyneensä psyykkisestä valmennuksesta. Palautteen mukaan psyykkinen valmennus vei harjoittelua ja kilpailutaitoja eteenpäin monella eri tavalla. Psyykkisen valmennuksen koettiin useimmin auttaneen
  • ajatusten hallinnassa
  • omien suoritusten arvostamisessa
  • suhtautumaan erilaisiin tilanteisiin aiempaa rennommin
  • virittäytymään kilpailuun aiempaa paremmin
  • oppimaan omia suorituksia tukevia toimintamalleja
Lisäksi moni koki keskittymistaitojensa parantuneen sekä tunteiden hallinnan, rohkeuden, itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisääntyneen. Myös harjoittelun koettiin olevan hauskempaa kuin ennen.