hibaby

Psyykkausfilosofiani

Miten Nuppijumpan valmennukset tehdään?

Lajitaidoista lähtien

Psyykkinen vahvuus yksin ei riitä, jos lajitaidoissa on puutteita. Siksi käymme aina läpi myös lajissasi tarvittavat taidot. Iso osa psyykkisen valmennuksen harjoitteista yhdistyy suoraan lajitaitojen harjoitteluun. Psyykkiset taidot tukevat lajitaidoissa kehittymistä.

Yksilöllisesti

Jokainen valmennettava on omanlaisensa. Psyykkarin tärkein tehtävä on löytää tai rakentaa sellaiset psyykkisen valmennuksen työkalut ja keinot, joista saadaan juuri sinulle sopiva, sinun käytössäsi toimiva, kehittymistäsi ja suorituksiasi tukeva  – arjen ja kisojen rutiineiksi treenattava paketti.

Käytännönläheisesti ja mielekkäästi

Psyykkisen valmennuksen harjoitteet rakennetaan mahdollisimman yksinkertaisiksi, helposti lajiharjoitteiden aikana tai niiden ohessa tehtäviksi harjoitteiksi. Tavoitteena on löytää sellaisia harjoitteita, joita teet mielelläsi.

Sinun tavoitteesi ohjaamana

Valmennusprosessissa minun tehtäväni psyykkarina on ymmärtä mikä on Sinun tavoitteesi ja miten psyykkarina voin tukea tavoitteesi toteutumista.  Tältä pohjalta valitsemme toimenpiteet, harjoitteet, ohjauskeskustelujen sisällöt ja koko valmennuksen suunnan.

Psyykkisiä taitojasi vahvistaen

Vahvat psyykkiset taidot auttavat sinua selviämään kaikissa eteesi tulevissa tilanteissa. Pitkien valmennusprosessien aikana ehdimme  käytännön tilanteiden kautta, sinun kehittymisesi rytmissä löytää ja vahvistaa ne alueet joilla tarvitset lisää osaamista, harjoittelua ja taitoja. Valmennusprosessi on valmis, kun olet omaksunut taidot ja niiden ylläpitoharjoittelun osaksi arki-, treeni-  ja kisarutiinejasi.

Lyhyemmissä harjoituspaketeissa keskitymme niihin taitoihin, joissa haluat kehittyä.

Kokonaiskuvan kautta

Jokainen urheilija on ensisijaisesti ihminen, jonka elämänpiirissä on muutakin kuin urheileminen ja sen tavoitteet. Joskus esimerkiksi työ- tai perhetilanne johtaa siihen, etta harjoittelun määrää on soviteltava muista kuin urheilullisista tavoitteista käsin. Ulkopuolisena psyykkarin on helpompi havaita elämäntilanteen muutoksia ja ohjata valmennusta ja sen tavoitteita kohtuullisuuden suuntaan silloin, kun kokonaisuus alkaa käydä liian kuormittavaksi.

Psykodynamiikkaa unohtamatta

Kokeneena, paljon asiakastyötä tehneenä psykologina seurailen valmennettavieni kehittymistä ja valmennuksessa esiintulevia ilmiöitä myös yksilöllisen psyykkisen dynamiikan kautta. Käymme näitä asioita läpi silloin, kun ne selvästi ja toistuvasti vaikuttavat valmentautumiseen ja kehittymiseesi, tai arvioimme yhdessä niiden läpikäymisestä olevan hyötyä.