hibaby

Työnohjaus

Työnohjaus – ammatillinen coaching- on sopimukseen perustuvaa, määräaikaista, säännöllisesti toteutettavaa yhteistyötä, jonka tavoitteena on ohjattavan ammatillinen kasvu ja kehitys. Työnohjaus on erinomainen työssa, työuralla kehittymisen ja oman työn kehittämisen valine. Sen avulla voidaan tukea työssa jaksamista ja erilaisia muutosprosesseja. Yksilöohjaus voi soveltua myös erilaisten työn kriisitilanteiden haltuunottoon.

Työnohjausta on käytetty pitkään hoitotyöaloilla, ja yhä enemmän myös liikeyrityksissa mm. esimiestyössä kehittymisen tukemiseen. Se soveltuu erinomaisesti valmentajien, ammatikseen kouluttavien, urheilutuomareiden ja pien- sekä yksinyrittäjien työn tueksi.

Työnohjaus ei ole konsultointia, jossa neuvotaan miten tulee toimia. Se on enemmankin coachausta tai sparrausta, jossa ohjattava itse tutkii, pohtii, oivaltaa, keksii ja kehittyy. Ohjaajan tehtävä on ohjata kehittymisen prosessia, avartaa näkökulmia ja antaa ohjattavalle sopivasti tukea ja tilaa kehittyä. Työnohjaaja siis auttaa ohjattavaa työstämään itse valitsemiaan teemoja ja aiheita.

Käytännön toteutus

Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätapaamisina, ja se on yleensä suhteellisen pitkäkestoista yhteistyötä. Aikajänne vaihtelee työnohjaustarpeen mukaan: miniminä pidetään 6 kk tyoskentelyä, pisimmillään työnohjaus voi jatkua muutaman vuoden.

  • Työskentely on prosessinomaista: tapaamiset sovitaan tilanteen mukaan noin 6-10 viikon välein.
  • Tapaamisten aikana työstetaan sovittuja teemoja. Usein asian työstyminen jatkuu enemmän tai vähemmän tietoisena ohjattavan mielessä myös tapaamisten välillä.
  • Ensitapaaminen tapahtuu aina kasvokkain, muut tapaamiset voidaan käydä myös virtuaalisesti puhelimitse, Skypen tai Google HangOutsin välityksellä.

Eri työnohjaajilla on oman viitekehyksensa, koulutuksensa ja kokemuksensa kautta omanlaisensa työote ja menetelmiä, joiden avulla aktivoida ohjattavan työstämisprosessia.

  • Yleisin menetelmä on keskustelu ja moninaiset kysymykset.
  • Myös toiminnallisia harjoituksia käytetään etenkin ryhmä- ja työyhteisöhjauksissa.
  • Minun työtapaani kuvaavat esimerkiksi sanat käytännönläheinen, ratkaisut, lämmin, tavoiteohjautuva, kokonaisvaltainen, tunteita hyödyntävä.
  • Työkaluina käytän koko psykologian ja valmennusosaamisen repertuaariani sekä prosessointia virkistaviä temppuja ja kikkoja NLP:stä ja sosiodraamasta.