Varaus-, maksu- ja peruutusehdot

VARAUSEHDOT

Yksiloaikojen varaukset tehdaan sahkopostitse Vapulta vappu.alatalo@mac.com. Yksiloajan varaus on sitova, kun Vappu / Valmennuspalvelu Nuppijumppa on sen sahkopostitse vahvistanut.

Luentojen ja ryhmatilaisuuksien varaukset tehdaan sahkopostitse Vapulta vappu.alatalo@mac.com. Vappu / Valmennuspalvelu Nuppijumppa lahettaa tilaajalle tarjouksen. Varaus on sitova kun tilaaja on hyvaksynyt tarjouksen sahkopostitse.

MAKSUEHDOT

Lasku  yksilo-ohjauksista lahetetaan sahkopostitse ohjauksen jalkeen.

Ryhmatilaisuuksissa lasku lahetetaan tilaisuuden jalkeen varaajalle tai yhdelle osallistujista, joka maksaa koko maksun ja keraa muilta osallistujilta heidan osuutensa. Muut maksuehdot on eritelty tarjouksessa.

Luentomaksujen osalta maksuehdot on eritelty tarjouksessa.

PERUUTUSEHDOT

Yksiloohjaus:  Sovitun tapaamisen voi maksutta perua tai siirtaa 24h ennen sovittua ajankohtaa. Sen jalkeen siirretysta tapaamisesta laskutetaan 50% tapaamisen hinnasta. Kayttamatta ja perumatta jatetyn tapaamisen hinnasta laskutetaan 100%.

Luennot ja ryhmatilaisuudet:  peruutusehdot on eritelty tarjouksessa.

 

ERIMIELISYYDET

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).